MONSTERS, EXHIBITIONISTEN EN ANDERE BIZARRE WEZENS IN KERKEN EN KATHEDRALEN

Een boek voor zoekers, onderzoekers en ontdekkers

Ontelbare boeken zijn geschreven over de bouwstijl van kerken en kathedralen, hun kunstige prachtige bogen en torens vol met Bijbelse figuren, koningen en alle andere figuren die portalen en gevels verfraaien. Ze vertelden de ongeletterde kerkgangers over de goddelijke schepping en het leven van de heiligen, de stenen beeldhouwwerken en de prachtige glas-in-loodramen zorgden voor heldere illustraties van de belangrijkste elementen uit de christelijke doctrine.

Maar boven al dat fraais kijken duistere architectonische wezens op ons neer; de grijnzende figuren van de gargouilles of waterspuwers. Iedereen kent ze wel, de vreemde wezens die van op grote hoogte je doen en laten volgen en overal in Europa niet enkel aan gotische kathedralen, maar ook aan romaanse bouwwerken hangen. Alles werd beschreven maar de gargouilles worden, als zijnde de paria’s van de kunstgeschiedenis, nauwelijks vernoemd. Evenmin beschreven zijn de grotesken, die andere bizarre, soms schrikaanjagende beelden die fungerend als kraagstenen ons aanstaren aan de binnen- en buitenmuren.

Dit lijvig boek brengt een collectie van deze merkwaardige wezens. We zien fabelwezens en diverse kleurrijke personages die hun mond wijd open trekken, de tong uitsteken en figuren die aan hun lange baard trekken. Andere dan weer zijn erfenissen uit de voorchristelijke Germaanse en Keltische cultuur. We bekijken waarom de bouwplaats en richting van kerken en kathedralen belangrijk was en wat de drakenfiguur hier mee te maken heeft. We zoeken een verklaring voor de expliciete afbeeldingen van naakte mannen en vrouwen die hun lichaam in de meest onfatsoenlijke posities tentoon stellen. Kortom, de kennis van de bouwers maar ook de deugden en ondeugden van de middeleeuwen worden uitgebreid weergegeven. We maken een reis door een wereld van vreemde creaturen waar zowel gelovigen als atheïsten er elk op hun eigen manier plezier aan zullen beleven.

Auteur Cois Geysen – ISBN  9789464871029 – paperback 210×297  –  260 pagina’s en 374 afbeeldingen.
Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij de auteur via mail. Prijs 29,95 euro + 8 euro voor verzending in België.

 

            
                Cois Geysen 7