Reisvoorwaarden

Inschrijvingen

Het invullen van het inschrijvingformulier en een storting van het gevraagde voorschot waarborgt uw deelname. Het saldo dient uiterlijk 1 maand voor afreis gestort te worden. Vertrekuur en plaats worden tijdig meegedeeld.

Verzekering

In de prijs is geen verzekering inbegrepen. Het is echter mogelijk om zelf een bijstandverzekering af te sluiten ten einde onder alle omstandigheden een goed verloop van de reis te kunnen waarborgen. Deelnemen aan dagtochten en reizen is geheel op eigen risico. De reisbegeleiders of vereniging kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of wijzigingen in de reisbeschrijving door onvoorziene omstandigheden of, in welke vorm dan ook, voor beschadiging, verlies, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen of die van derden, of voor letsel en/of andersoortige schade.

Annulering

Elke annulering door omstandigheden of overmacht brengt jammer genoeg kosten mee. Tot 30 dagen voor het vertrek; 20% van het reisbedrag. Van 29 dagen tot de vertrekdag; 50% van het reisbedrag met een maximum van 100% indien afwezig op de vertrekdag. Deze kosten kunnen uiteraard vermeden worden indien door de annulerende reiziger voor een plaatsvervanger gezocht wordt.

Te weten

Vermits Open mind een vereniging is die belangstellenden de mogelijkheid geeft bijzondere plaatsen te bezoeken en kennis te maken met de esoterische achtergrond hiervan, is er een duidelijk verschil in de manier van reizen. Het ligt dus niet in de bedoeling van zomaar dingen te gaan bekijken. Van de deelnemers wordt dan ook verwacht met een “open mind” te reizen en zich open te stellen voor ervaringen en indrukken. Het aantal deelnemers blijft om deze reden dan ook beperkt.
De prijs die enkel de onkosten dekt, geeft aan praktisch iedereen de mogelijk om mee te gaan. De gevraagde belangstelling voor de thema’s en een juiste instelling zijn echter noodzakelijk want dat creëert een ideale groepssfeer. Tijdens de reis staat het echter iedereen vrij om al dan niet mee te doen met de workshop wichelroedelopen of mee te mediteren.
Verdere info of vragen: e-mail of tel: +32 (0) 484 500 875.