Welkom op de site van Open Mind !

Last Updates:

January 8, 2014 23:10 AM

Nieuw Boek:
Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen

Auteur: Cois Geysen
Prijs: 24,95 euro
bestellen

 


NEDERLANDSTALIGE BOEKEN

BOEK BESTELLEN
Na ontvangst van de overschrijving op rekeningnummer 735-0216860-53 wordt het bestelde boek u onmiddellijk toegestuurd. Voor Nederland; IBAN: BE53 7350 2168 6053 - BIC: KREDBEBB.
Graag uw bestelling en adresgegevens eveneens via e-mail.

Nieuw verschenen ! ONBEKEND GROOT BRITTANNIE;

Een pelgrimstocht langs leylijnen, krachtplaatsen en andere magische oorden.        auteur Cois Geysen

UITGEVERIJ ASPEKT - ISBN-9789461538758       340 pag.      24,95 euro

Dit rijk geillustreerde boek is bestemd voor de spirituele reiziger en ieder die Groot Brittannie wil ontdekken op een andere wijze dan de doorsnee toerist. het neemt je via legenden, folklore, esoterie, spiritualiteit en wetenschap mee naar de meest interessante, mystieke en meditatieve 'hotspots'. We bezoeken sacrale bronnen, vreemde kerken, megalitische constructies en bergen en heuvels die verbonden zijn met de wereld van elfen, heksen en magiers. We ontdekken leylijnen en krachtplaatsen en ervaren er de mysterieuze energie van moeder aarde. Dit alles in een indrukwekkend en onvergetelijk landschap. Reis mee van Land's End in Cornwall tot de Orkney eilanden ten noorden van Schotland en ontdek die wonderlijke en unieke Britse wereld.

KRACHTPLAATSEN EN LEYLIJNEN IN VLAANDEREN                          auteur Cois Geysen      220 pag.
Uitgeverij Aspekt  ISBN 9059118111       24,95 euro                          

Te bestellen via e-mail

Heilige plaatsen of krachtplaatsen, bewust of onbewust wordt men er toe aangetrokken en al eeuwen werken ze harmoniserend en transformerend. In het verleden werden ze gemerkt door oude heilige stenen, bronnen en bomen, later vooral door kerken en kapellen. Trefzeker geplaatst, als uiting van volkse devotie, als bakens van hoop en angst.
Ze zijn aanwezig als acupunctuurpunten in het landschap en de aarde laat er zich duidelijk gevoelen. Onze voorouders maakten er dan ook duizenden jaren gebruik van voor hun rituelen, inwijdingen en vieringen.
In De oude wijsheid: esoterisch erfgoed in Belgie en Nederland, verschenen begin 2008, werd het verschijnsel krachtplaatsen en leylijnen uitvoerig beschreven en verklaard. In het boek werd eveneens een aantal in Nederland en Belgie gelegen locaties beschreven. In dit werk gaan we verder op reis in Vlaanderen. We zoeken de waarheid achter de legenden die rond sommige plekken bestaan en de betekenis van de symbolen die we er vinden.
Reis mee en kom tot de conclusie dat de werkelijkheid soms fantastischer kan zijn dan de wildste verbeelding.

 

DE OUDE WIJSHEID                              auteur Cois Geysen      246 pag.
Uitgeverij Aspekt  ISBN 9059115317       24,95 euro                          

Te bestellen via e-mail

Hoewel wetenschap en techniek onze nuchter denkende samenleving beheersen, is er in Nederland en België de laatste decennia een alsmaar groeiende belangstelling voor de oude natuurreligies. Het herontdekken van oude tradities als seizoenfeesten tot magische rituelen rond planten of stenen gaan steeds meer mensen boeien. Zon en maan worden terug aanzien als de Goddelijke lichtbrengers en de aarde als de moedergodin. Bronnen en heilige stenen worden terug vereerd, waarbij vooral de plaats waar ze zich bevinden belangrijk is.
Verschillende plaatsen in het landschap maken het bijzonderste deel van uit van deze heropleving. Archeologische restanten en de verborgen symboliek in oude bouwwerken tonen nog steeds de verborgen tekenen van de relatie tussen mens en aarde die in een ver verleden ontwikkeld werd.
Dit boek laat je kennis maken met de oude wijsheid van onze verre voorouders. Het neemt je via geschiedenis, legenden, folklore, esoterie en wetenschap mee op een ontdekkingstocht door Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Ga mee op tocht naar oude mystieke plaatsen waar we kennis maken met de aardse energievelden en de vreemde heidense en vroegchristelijke praktijken die er plaatsvonden.

 

MAGISCH EN MYSTIEK ENGELAND           auteur Cois Geysen      205 pag.
Uitgeverij Aspekt   ISBN 978-90- 5911-364-0                    19,95 euro                          

Te bestellen via e-mail

Engeland, het land van mysteries. Jaarlijks trekken duizenden mensen naar Glastonbury in het land van Avalon, gaan op zoek naar de onverklaarbare graancirkels of bezoeken de gigantische steenkringen van Stonehenge en Avebury.  Steeds meer mensen voelen zich tot deze sacrale plaatsen aangetrokken.
Dat Engeland nog veel meer magische plaatsen bezit vind je in dit boek. Tussen wetenschappelijke verklaringen en metafysische beschouwingen wordt het spiritueel nalatenschap van de prehistorische megalietenbouwers verklaard. Verder gaat de aandacht naar de esoterische achtergrond van oude kerkjes en heidense bronnen en worden de krachtlijnen verklaard waarop we veel oude bouwwerken terug vinden.
Het tweede deel is bedoeld voor ieder die Engeland op een andere en boeiende manier wil leren kennen. Het is een gids naar een groot aantal plaatsen die zowel in de prehistorie als in het christendom als heilig werden ervaren. De historische achtergrond en de eventueel bijhorende legende worden verteld, wat het bezoek aan deze plaatsen ook voor kinderen aangenaam maakt.

 

ENERGIEVELDEN EN LEYLIJNEN IN VLAANDEREN         auteur COIS GEYSEN
Uitgeverij Deltas ISBN 90-243-8093-6                               niet meer verkrijgbaar

Op sommige plaatsen heeft de aardse energie een bijzondere kracht. In de loop der jaren hebben zich er dan ook soms speciale gebeurtenissen voorgedaan, zoals visionaire ervaringen of miraculeuze genezingen. Ook Vlaanderen telt heel wat plaatsen waar de aarde een bijzondere kracht uitstraalt. Het boek neemt ons mee op een spirituele ontdekkingstocht naar deze aardse energievelden:
In het eerste deel maken we kennis met de bijzondere bouwwerken die we er vaak op aantreffen en de vreemde heidense en vroegchristelijke praktijken die er plaatsvonden. We zoeken een wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van deze heiligdommen en de vreemde ervaringen op deze plaatsen. In het tweede gedeelte bezoeken we de locaties zelf.
Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe waarden en een levenswijze waarin men zich spiritueel wil ontwikkelen zal het een intense ervaring zijn: de energievelden kunnen immers een unieke bijdrage leveren aan een grotere spirituele bewustwording. Het maakt de plaatsen dan ook uitermate geschikt voor meditatie en zelfontplooiing.

 

LANGS MYSTIEKE PLEKKEN IN NOORD & MIDDEN HOLLAND
Uitgegeven door VVV Nederlandparagnost/wichelroedeloper Chris Zoet en wichelroedelopers Ton van der Leeden en Bastiaan stok hebben in Noord Holland diverse leycentra ontdekt en onderzocht. Met dit boekje gaat u op ontdekkingsreis langs deze, volgens hun bevindingen, bijzondere plekken. Om de kracht van de plaatsen te kunnen ervaren is er een set wichelroeden met instructie bijgevoegd.

 

SJAMANISME EN DE WEGEN NAAR DE GEESTENWERELD
PAUL  DEVEREUX
Uitgeverij Deltas    ISBN 90-243-8083-9De auteur is een van de meest vooraanstaande experts ter wereld op het vlak van aardemysteries. Hij was uitgever van het tijdschrift The Ley Hunter en stichter van het Dragon Project Trust, een project dat het energetisch aspect op prehistorische sites onderzocht. Zijn lezingen en zijn medewerking aan televisie-uitzendingen in Europa en Amerika zorgen ervoor dat hij gelijke tred houdt met de laatste ontwikkelingen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.
In 1992 verscheen de Engelstalige versie van dit boek dat ondertussen in verschillende landen vertaald werd. In deze verregaande studie naar het ontstaan van het fenomeen leylijnen stapt Devereux gedeeltelijk af van de energielijnen-hypothese en zoekt de oorsprong van de landschapslijnen in het oude sjamanisme.

 

LEYLIJNEN EN LEYCENTRA IN DE LAGE LANDEN
WIGHOLT VLEER
Ankh Hermes   ISBN 90-202-1109-9De inmiddels overleden auteur bezocht met zijn wichelroede 200 plaatsen in Vlaanderen en Nederland. Paragnost en regressie-therapeut Dick van den Dool verleende aan dit onderzoek zijn medewerking.
Volgens de auteur zijn leylijnen bundels 'etherische' energie van een meter hoog en een meter breed die over de aarde stromen en niets met breuklijnen of aardstraling te maken hebben. Op knooppunten van deze lijnen ontstaat dan een krachtplaats. Vleer beweerd dat b.v. de uitstraling van een krachtplaats als Stonehenge 828 (!) meter bedraagt en de energie van Glastonbury Tor van op 810 meter met de wichelroede  voelbaar is. Op de Oudenberg in Geraardsbergen was zelfs de energie tot op een afstand van 700 meter te meten in de atmosfeer!!
Los van enige wetenschappelijke ondersteuning heeft de auteur met dit 382 paginas tellende boek niet kunnen bijdragen aan degelijk objectief onderzoek naar het fenomeen.