Welkom op de site van Open Mind !

Last Updates:

January 8, 2014 23:10 AM

Nieuw Boek:
Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen

Auteur: Cois Geysen
Prijs: 24,95 euro
bestellen

 


ENGELSTALIGE BOEKEN

MYSTERIOUS AND UNKNOWN BELGIUM
COIS GEYSEN
UITGEVERIJ ASPEKTSacred sites and places of power, energy lines or ley lines; these subjects are no longer unknown to many people. They are present as acupuncture points in the landscape and our ancestors used those thousands of years for their rituals, initiations and celebrations. In the past they were marked by ancient sacred stones, trees and springs, later especially by churches and chapels. Accurately placed as an expression of popular devotion, as beacons of hope and fear. Mysterious and unknown Belgium takes us on a journey to ruined abbeys, weird churches and ca-thedrals, pagan sites and megalithic temples, holy wells, shrines of saints and visionaries. This is a guide for the armchair adventurer or the on-location visitor, with stories arranged in a sequence of easily found geographical locations. It is profusely illustrated with the author’s own photo-graphs. Enjoy your journey through unknown Belgium and discover that reality is often more fantastic than the wildest imagination.

THE OLD STRAIGHT TRACK
ALFRED WATKINS
ABACUS PaperbackEerst in Herefordshire, maar later over geheel Engeland, maakte leylijnpionier Alfred Watkins een uitgebreide studie over de reden dat oude kerken, megalithische bouwwerken en kunstmatige heuvels ten opzichte van elkaar op een soms kilometerslange rechte lijn lagen. Zijn bevinding was dat Engeland doorkruist werd met een netwerk van rechte paden die al sinds de prehistorie in gebruik waren.
Voor het eerst uitgegeven in 1925 en na jaren niet meer verkrijgbaar te zijn geweest, blijft deze heruitgave het basisboek voor wie zich werkelijk vanaf het begin in het fenomeen leylijnen wil verdiepen.

 

THE SUN AND THE SERPENT
HAMISH MILLER & PAUL BROADHURST
PENDRAGON PRESSDit opmerkelijke boek beschrijft de Sint Michaëlslijn, een 480 kilometer lange leylijn die dwars door Engeland loopt. Vertrekkend in Cornwall in het zuidwesten op Sint Michaëls-mount loopt ze via verschillende oude krachtplaatsen naar Bury St. Edmunds aan de oostkust van Engeland. Op de lijn vinden we o.a.  Glastonbury Tor, de steenkring van Avebury en een groot aantal megalithische bouwwerken en kerken opgedragen aan Sint Michaël.
Over een periode van twee jaar volgden wichelroedeloper Hamish Miller en fotograaf/onderzoeker Paul Broadhurst deze lijn en schreven in dit aanzienlijke werk hun bevindingen neer.

 

LEY LINES, A COMPREHENSIVE GUIDE TO ALIGNMENTS
DANNY SULLIVAN
Piatkus booksDe auteur beschrijft als jarenlang onderzoeker de ontdekking en geschiedenis van leylijnen. Beginnend bij Alfred Watkins in 1921 overloopt hij de verschillende theorieën. Hij onderzoekt het verband met de zogenaamde heilige geometrie en de spirituele zingeving van leylijnen over de gehele wereld. Nieuwe bevindingen zijn o.a. de link met de begrafeniswegen; traditionele paden waarlangs de gestorvenen naar het kerkhof gedragen werden en vaak op leylijnen gelegen zijn. Tot slot vinden we in het boek een opsomming van leylijnen uit verschillende landen. Voor de niet te veeleisende lezer geeft dit boek een duidelijke samenvatting van het fenomeen.

 

PLACES OF POWER
PAUL DEVEREUX
Balndford press U.K.In 1977 werd onder leiding van leylijnexpert Paul Devereux een onderzoeksteam opgezet dat de naam 'Dragon project' kreeg. Eén van de belangrijkste taken was het onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen megalithische bouwwerken en de vreemde visioenen en ervaringen die verschillende mensen hadden op die oude heilige plaatsen. Deelnemers uit de groep kwamen uit verschillende disciplines; geologen en chemici werkten samen met helderzienden en wichelroedelopers om de geheimen van de megalieten te achterhalen.  Een belangrijk werk dat nieuwe inzichten geeft over de kennis van de aardse energieën bij onze verre voorouders.

 

Voor meer Engelstalige boeken over relevante onderwerpen klik  hier